نویسنده = فتاحی، امین
تعداد مقالات: 2
1. شاخص‌های چشم‌انداز دانشگاه اسلامی از منظر قرآن و حدیث

دوره 4، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 57-82

سهراب مروتی؛ امین فتاحی؛ اکرم فریدونی ولاشجردی


2. راهکارهای جلوگیری از انحرافات جنسی از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 35-58

جمال فرزند وحی؛ سید محمد موسوی؛ امین فتاحی