نویسنده = قاسمی پرشکوه، سعید
تعداد مقالات: 1
1. «صراط مستقیم» در تفاسیر قرآن و آثار ابن‌عربی

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 27-46

سعید قاسمی پرشکوه؛ محمد حسین خوانین زاده