فلسفه شر از منظر امام علی (ع)

رضا مهدوی آذربنی؛ مریم علیزاده

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1390، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5551

چکیده
  مسئله شر و راز افرینش آن از گذشته دور، ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. این مسئله در تمام ادیان و مکاتب فلسفی به طریقی مطرح شده است و هر یک بر اساس جهان بینی خاص خود درصدد پاسخ بر امده اند. این مسئله، پس از ورود به عالم اسلام به شکل جدی تری به آن پرداخته شده است و فلاسفه اسلامی در سایه معارف قرانی و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، بهترین ...  بیشتر