نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد کتاب تاریخ سیاسی اسلام رسول جعفریان

دوره 2، شماره 4، بهار 1390، صفحه 95-134

حسام الدین خلعتبری؛ محمد ادیبی مهر؛ محمد حسین خوانین زاده؛ مهر علی لطفی