نویسنده = همایون، محمد هادی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه کوفه در نقاط عطف تاریخ

دوره 2، شماره 4، بهار 1390، صفحه 159-176

محمد هادی همایون؛ محمود مطهری نیا