نویسنده = علیزاده منامن، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل چگونگی نظم قرآن درسطح معناـ بنیاد خرد با رویکرد زبانشناسی

دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 127-152

10.22054/rjqk.2017.7919

علی شریفی؛ سروش شهریاری نسب؛ عیسی علیزاده منامن؛ فرزاد دهقانی