حقیقت نَفْس و روح در قرآن و حکمت اسلامی

صالح حسن‌زاده

دوره 7، شماره 25 ، شهریور 1395، ، صفحه 55-82

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.7085

چکیده
  در بررسی تاریخ علوم اسلامی، به موضوع‌هایی مشترک میان حکمت اسلامی و قرآن برمی‌خوریم که گاهی سبب برخورد و بحث بسیاری در میان اصحاب عقل، تفسیر و نقل گردیده است. یکی از این مسائل، مسئلة روح و نَفْس است که میان این دو بینش، یعنی تفسیر و حکمت اسلامی مورد بحث و برخورد قرار گرفته است. بر این اساس، دربارة آفرینش و حقیقت نَفْس و روح در میان اندیشمندان ...  بیشتر