نویسنده = شایسته نژاد، علی اکبر
تعداد مقالات: 2
1. قدرت مطلق خداوند از منظر قرآن و روایات

دوره 6، شماره 20، بهار 1394، صفحه 7-28

10.22054/rjqk.2016.2352

علی اکبر شایسته نژاد


2. انسان در عالم قبل از دنیا

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 127-146

علی اکبر شایسته نژاد