نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان‌کاوی نظام زبانی سورة جن: بررسی آماری

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 139-162

10.22054/rjqk.2019.34572.1751

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فواد عبدالله زاده؛ فرشته افضلی