گفتمان‌کاوی نظام زبانی سورة جن: بررسی آماری

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فواد عبدالله زاده؛ فرشته افضلی

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1397، ، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.34572.1751

چکیده
  «گفتمان» که به «شیوة خاص سخن ‌گفتن» اطلاق می‌شود، از منظرهای مختلفی بررسی می‌شود که به آن «تحلیل گفتمان» می‌گویند. در تحلیل گفتمان با ارزیابی سطوح گوناگون متن، امکان دستیابی به برداشتی جدید و عمیق از متون گفتاری یا نوشتاری فراهم، و تعاملات زبان با ساختارهای فکری‌ـ اجتماعی کشف می‌شود. این شاخه از تحلیل می‌تواند ...  بیشتر