نویسنده = زارع، سارا
تعداد مقالات: 1
1. قرآن و الگوهای شهروندی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 163-191

10.22054/rjqk.2019.38909.1847

طهماسب علیپوریانی؛ سارا زارع؛ امید نادری