روش‌های شیطان برای تاثیر در قوای ادراکی

مهدی جلالوند؛ بهزاد جلالوند

دوره 9، شماره 34 ، مهر 1397، ، صفحه 81-108

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.39487.1858

چکیده
  افکار انسانی علاوه بر نوع تربیت و عوامل تأثیر‌گذار محیط مادی، متأثر از ماوراء‌الطبیعه هستند، که بر وجود معنوی انسان تأثیرگذار است و ازجمله این عوامل الهام و تلقین‌اند، که در لسان آیات و روایات الهامات و تلقین‌ها، از جانب فرشته و شیطان به انسان می‌رسد. خواطرِ از جانب شیطان‌که انسان را به گمراهی می‌کشاند و افکاری از جانب فرشته که ...  بیشتر