تحلیل محتوای راهبرد های اخلاقی و روان شناختی درمان عجله و شتاب در قرآن کریم

مسعود رستنده؛ سید حمید حسینی؛ ابوالقاسم یعقوبی

دوره 9، شماره 35 ، اسفند 1397، ، صفحه 148-179

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.41280.1898

چکیده
  هر اتّفاق ناگواری که مشاهده می کنیم ردّ پایی از عجله و شتاب در آن است. در عصر حاضر که عصر اطّلاعات و سرعت می باشد، بشر امروز دچار عجله و شتاب زدگی گشته است و همین امر استرس و اضطراب را وارد زندگی انسان ها نموده است.عجله و شتاب در علم اخلاق به آن معناست که انسان پیش از فراهم شدن مقدّمات انجام کار، اقدام به اظهار نظر، قضاوت و یا انجام کار ...  بیشتر