نقش قرآن در شکوفایی حیات عقلانی تمدّن اسلامی

قدرت‌الله قربانی

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1393، ، صفحه 35-61

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.1855

چکیده
  نقش حکیمان مسلمان در شکوفایی تمدّن اسلامی انکارناپذیر است و نیز نقش قرآن در شکل‌گیری تفکّر عقلانی و فلسفی مسلمانان از مهم‌ترین پرسش‌ها و مسائل پیش روست. به نظر می‌رسد که جامعیّت قرآن در ارائة آموزه‌های جهان‌شمول برای بسترسازی تحقّق سعادت حقیقی بشر باعث گردیده تا در این کتاب الهی، در زمینه‌های حکمی و عقلانی چون خداشناسی، جهان‌شناسی، ...  بیشتر