واکاوی عوامل ابهام و تکثر معنایی «شبه‌جمله» در قرآن کریم

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ الهام آقادوستی

دوره 11، شماره 40 ، خرداد 1399، ، صفحه 70-87

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.49363.2005

چکیده
  ابهام یا «چندمعنایی» در قرآن کریم زمینه را برای آفرینش معانی متعدد و گسترش سطوح معنایی مختلف فراهم ساخته است. چندلایگی معنا و تأویل‌پذیری ناشی از آن را در قرآن کریم می‌توان در سطوح مختلف واژگانی و نحوی به وضوح مشاهده کرد. «شبه‌جمله» از جمله ساخت‌های زبانی است که در متن قرآن کریم، گستره‌ای از احتمالات معنایی را در هر دو ...  بیشتر