نقد و بررسی نظریّة برخی از مستشرقان در باب تناقض در آیات قرآن کریم

علی رضا حیدری

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، ، صفحه 135-163

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2356

چکیده
  اعجاز قرآن در دانش علوم قرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چراکه بودن قرآن از سوی خدا، از رهگذر اعجاز آن اثبات می‌شود. یکی از وجوه اعجاز قرآن که از صدر اسلام تاکنون مورد توجّه دانشمندان بوده است، اعجاز آن در پیراستگی از اختلاف است. اثبات اعجاز قرآن در پیراستگی از اختلاف، بر پیش‌فرض‌ها و مقدّماتی استوار است. یکی از آن مقدّمات، پاسخگویی ...  بیشتر