ارائة بینش و جهان‌بینی متعالی در حکایت‌های تربیتی قرآن

محمّدحسین مردانی نوکنده

دوره 5، شماره 16 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 31-55

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.1289

چکیده
  از شرایط مهمّ توفیق در هر کار، به‌ویژه امر خطیر تربیت، اتّخاذ روش‌ها و شیوه‌هایی است که فرد را در رسیدن به هدف و در پیمودن راه کمال یاری بخشد. مهم‌ترین تعلیم و اساسی‌ترین بینشی که اسلام می‌خواهد به انسان ارائه دهد، بینش توحیدی است. قرآن می‌خواهد انسان را با خدا آشنا کند و دربارة خدا به انسان معرفت بدهد. در قرآن کریم حکایت‌ها و داستان‌های ...  بیشتر