نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضوهیأت علمی

3 عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بیان راهکارهای معرفتی حکومت اسلامی در نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی در روابط بین دولت‌ها و ملت‌های مسلمان و غیرمسلمان می‌باشد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی دراین‌باره به این سؤال اساسی پاسخ دهد که راه‌کارهای معرفتی حکومت اسلامی در نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی در روابط بین‌الملل کدم‌اند؟ راه‌کارهای نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی در روابط بین‌الملل در یک تقسیم‌بندی کلی به راه‌کارهای عملی (رفتاری) و راه‌کارهای معرفتی تقسیم می‌شوند. راه‌کارهای معرفتی را می‌توان به راه‌کارهای معرفتی؛ نگرشی، گرایشی و کنشی تقسیم کرد. توحید، رسالت و امامت و معاد از مهم‌ترین راه‌کارهای معرفتی نگرشی هستند که نقش اساسی و بنیادی در نهادینه کردن اخلاق در روابط بین‌الملل دارند و حکومت دینی موظّف است در تقویت این باورها تلاش نماید؛ و افرایش علم و آگاهی مردم، ترویج فرهنگ عدالت‌خواهی، ترویج آموزه‌های دینی در غالب پذیرش آزادانه، حق‌طلبی و حق‌جویی از راه‌کارهای معرفتی گرایشی و مقابله با اندیشه‌های آسیب‌زا همانند؛ بدعت‌گذاری، التقاط و شبهه پردازی از راه‌کارهای معرفتی کنشی. حکومت اسلامی در نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی در روابط بین‌الملل می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Epistemological Strategies of Islamic Government in Institutionalizing Moral Values in International Relations with Emphasis on the Qur'an and Sunnah

نویسندگان [English]

  • mahmoud ramezani kordasiabi 1
  • enayat sharifi 2
  • abdolah abtollotlab 3

1 خیابان شهید کلهری - کوچه۳۱ - پلاک ۶ - زنگ سوم

2 ضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی

3 yytte dfjhg sde dfrdd

چکیده [English]

One of the functions of an Islamic government is to institutionalize moral values in relations between Muslim and non-Muslim states and nations. Using a descriptive and analytical method, this research seeks to answer, a basic question in this regard: what are the epistemological solutions of the Islamic government in institutionalizing moral values in international relations? Strategies for Institutionalizing Ethical Values in International Relations are generally divided into practical (behavioral) and epistemological solutions. Epistemological solutions can be divided into attitudinal, tendentious and functional solutions. Towhid (Monotheism), Risalah, Imamate, and resurrection are among the most important epistemological-attitudinal solutions that play a fundamental role in institutionalizing ethics in international relations, and the religious government is obliged to work toward strengthening these beliefs. Increasing the knowledge and awareness of the people, promoting the culture of justice, endorsing religious teachings in the form of free acceptance and seeking one’s rights are among the tendentious epistemological solutions, and confronting harmful ideas such as heresy, eclecticism and skepticism are among the functional epistemological solutions of the Islamic government in institutionalizing ethics in international

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Values
  • International Relations
  • Institutionalization
  • Quran
  • Hadith