نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده الهیات شهید بهشتی

2 هیات علمی؛دانشیار؛دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
از آنجا که تحولات تمدنی تابع قواعد و قوانین است، کشف و بررسی و پیاده‌سازی آن حائز اهمیت است. تمدن‌ نوین اسلامی که از اهداف اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران بشمار می‌آید، ضرورت تبیین و ارائه‌ی آن قوانین از نگاه اسلام را دو چندان می-کند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی، بصورت هرمنوتیک متن محور، با بررسی عامل جغرافیا از منظر دین بدنبال تبیین یکی از جلوه‌های تمدنی اسلام در مقابل تمدن سکولاری است که مانع دین‌گریزی افراد جامعه و گرایش به توحید شود، به نگارش در آمده است.
یافته‌های این نوشتار در خصوص عامل جغرافیا یعنی جغرافیای انسانی و طبیعی - توپوگرافی و ژئوپلیتیکی – با رویکرد قرآنی سوره سبأ است که خداوند در قالب قصص قرآنی به نکات مهمی از جمله ایمان و توحید، شکرگزاری و عمل صالح، توجه به شهرسازی و امنیت، بعنوان راهکارهای تمدن‌سازی جامعه اشاره می‌کند. در نتیجه اسلام با تبیین و چگونگی بهره‌‌وری از آن، نگاه کامل‌تری از تمدن سکولاری ارائه می‌ دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The functions of geography in the field of civilization with the Quranic approach of Surah Saba

نویسندگان [English]

  • abdolmahdi feizi 1
  • mohamad mehdi babapor 2

1 دانشکده الهیات شهید بهشتی

2 professor

چکیده [English]

Abstract
Since civilizational developments are subject to rules and laws, it is important to discover, investigate and implement them. The modern Islamic civilization, which is one of the goals of Islam and the system of the Islamic Republic of Iran, doubles the necessity of explaining and presenting those laws from the perspective of Islam. This article, with a descriptive-analytical method, in a text-oriented hermeneutic, by examining the factor of geography from the perspective of religion, seeks to explain one of the civilizational manifestations of Islam in contrast to secular civilization, which prevents people from turning away from religion and tending to monotheism, written in Come.
The findings of this article regarding the factor of geography, i.e. human and natural geography - topography and geopolitics - are based on the Quranic approach of Surah Saba, which God, in the form of Quranic stories, points to important points such as faith and monotheism, gratitude and righteous deeds, attention to urban development and security. , refers to the ways of civilizing the society. As a result, Islam provides a more complete view of secular civilization by explaining and how to use it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah Saba
  • Civilization
  • Human Geography
  • Natural Geography