نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مهم‌ترین آیات قرآن مجید آیة شریفة تطهیر می‌باشد که از دیرباز از سوی علمای علم کلام و مفسّرین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هرکس از زاویة دید خود به آن نگریسته و پیرامون آن مطالبی را بیان کرده است. نگارنده در این مقاله به بررسی دلالت آیة تطهیر و شناسایی مصادیق واژة «اهل بیت» در آن پرداخته است. هرچند بسیاری از مفسّران و محدّثان اهل سنّت در ذیل آیة شریفه روایاتی نقل کرده‌اند که مؤیّد انحصار مصادیق این آیه در پنج تن آل عبا می‌باشد. امّا گروهی از آنها در مقام نظریّه‌پردازی بعضی از همسران پیامبر (ص) را به عنوان مصداق واژة اهل بیت نام می‌برند، ولی با توجّه به روایات متواتر که از طریق خاصّه و همچنین بعضی از عامّه وارد شده است، نزول آیه را مختصِّ پنج تن می‌دانند و حُکم به عصمت آنها نمودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prophet Muhammad’s Infallible Household (AS) in the Verse of Purity

نویسنده [English]

  • seyed masum hoseyni

چکیده [English]

As a key verse of the Holy Qur’an, the Verse of Purity (Aye-ye Tat'hīr) has long been studied by the scholars of Islamic kallām and exegesis who have provided different interpretations. The author of the present paper seeks to shed light on the referents of Ahl al-Bayt in the Qur’anic verse. While many commentators and narrators of religious narrations have provided reliable narratives proving that Ahl al-Bayt refers to People of the Cloak (Ahl al-Kesā); i.e. the Prophet of Islam (PBUH), his daughter Fatima (AS), his cousin and son-in-law Ali (AS), and his two grandsons Hassan (AS) and Hussein (AS), some claim that it refers to prophet’s wives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Qur’an
  • Verse of Purity
  • Prophet’s Infallible Household (AS)
  • People of the Cloak
  • innocence