نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمش دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اسلوب و روشهای «گفت‌وگو» در بسیاری از آیات قرآن در قالب داستان و خطاب به پیامبران برای مردم ذکر می‌گردد و از آنجا که مهم‌ترین پُل ارتباطی بین انسان‌ها برای بیان افکار یکدیگر «گفت‌وگو» می‌باشد و خداوند خود اوّلین و بهترین معلّم انسان‌هاست، به همین دلیل، در قرآن کریم نمونه‌های متنوّعی از گفت‌وگو را برای هدایت انسانها بیان فرموده است. نمونه‌ای از این داستان‌ها، گفت‌وگوهای خدا با پیامبران می‌باشد که در نمونه‌های متنوّع و موضوعات مختلفی بیان شده است. در این مقاله، در ابتدا به تعریف «گفت‌وگو» و اصطلاحات مشابه آن و سپس به بررسی انواع گفت‌وگوهای توحیدی خداوند با پیامبران خود و روش‌های آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

God’s Monotheism-Centered Conversations with Prophets

نویسندگان [English]

  • hamidreza basiri 1
  • nadia tabriz 2

چکیده [English]

The Holy Qur’an presents techniques of conversation in the form of stories and God’s conversations with prophets. Since conversations constitute the most important means of communication, God has provided his servants with different instances of conversation in the Holy Qur’an. Parts of them are God’s conversations with prophets which cover different subjects. This paper, first, defines conversation and related terms and, then, goes on to investigate God’s monotheism-centered conversations with prophets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conversation
  • The Holy Qur’an
  • God
  • prophets
  • Monotheism