نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تهران

2 هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

در تفسیرقرآن توجه به سیاق و اسباب‌النّزول آیات به عنوان دو قرینة مهم از قرائن فهم قرآن همواره از سوی مفسّران فریقین مورد توجّه و اعتنای بسیاری واقع شده‌اند. بدون شک یکی از موارد صحّت و اعتبار اسباب النّزول، هماهنگی و مطابقت آن با سیاق است. این مقاله پس از بیان میزان تأثیر این دو قرینه در فهم قرآن و شرایط تحقّق آنها، به مقایسة اسباب‌النّزول سورة آل‌عمران در تفاسیر شیعه و سنّی پرداخته تا بتواند با بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها به میزان صحّت و اعتبار اسباب نزول و هماهنگی آن با سیاق دست یابد. این پژوهش نوعی متن‌پژوهی مقایسه‌ای و تطبیقی و تحلیلی بوده است. نتیجة نهایی در صورت هماهنگی و انطباق اسباب نزول و سیاق مفسّر می‌تواند از اسباب نزول برای فهم بیشتر آیات و تأیید آن بهره بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compatibility between Style and Context of Revelation in Some Verses of Al-e Imran

نویسندگان [English]

  • tahereh mokhtari pour 1
  • hoseyn alavi mehr 2

چکیده [English]

As two pillars of the Qur’anic exegesis, the style and context of revelation have long held the attention of Shiite and Sunni commentators of the Qur’an. Undoubtedly, the context of revelation should be compatible with the style to gain reliability and credence. This paper studies their impact on understanding the Qur’an and compares Al-e Imran’s contexts of revelation in Shiite and Sunni exegeses of the Qur’an to determine their reliability and compatibility with the style. This is a comparative-analytic textological study. If there be compatibility between the context of revelation and style, the commentator would use the context of revelation to understand the Qur’anic verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur’anic exegesis
  • Style
  • context of revelation
  • lack of contradiction