مدیر مسئول


محمدرضا ابراهیم نژاد دانشیارفقه و اصول دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
http://rjqk.atu.ac.ir/

فقه و اصول

سردبیر


عنایت شریفی استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
https://ensani.ir/fa/article/author/20593

الهیات و معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


حسام الدین خلعتبری لیماکی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
https://tisd.atu.ac.ir/fa/person/category/6/

الهیات ,

اعضای هیات تحریریه


صالح حسن زاده استاد ، علامه طباطبائی
https://aris.atu.ac.ir/hasanz

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم ابراهیمی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


گابریل سعید رینولدز استادمطالعات اسلامی دانشگاه نوتردام آمریکا
https://theology.nd.edu/people/gabriel-reynolds/

مطالعات اسلامی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ایلشات نصیروف پژوهشگر پیشرو در مؤسسه فلسفه گروه IPhRAS
آکادمی علوم فلسفه جهان اسلام روسیه

اعضای هیات تحریریه


لیاکات تکیم استاد، کرسی شارجه در اسلام جهانی، دانشگاه مک مستر، کانادا

تاریخ ادیان

اعضای هیات تحریریه


کورت ریچارد اندرسون استاد الهیات سیستماتیک دانشگاه بازل سوئیس

الهیات سیستماتیک

اعضای هیات تحریریه


شفیق نزار علی ویرانی استاد برجسته مطالعات اسلامی در دانشگاه تورنتو، مدیر و بنیانگذار مرکز تمدنهای جنوب آسیا و رئیس سابق گروه ..

مطالعات اسلامی

  • shafique.viraniutoronto.ca

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا ابراهیم نژاد دانشیار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

فقه و اصول

  • ebrahimnejad32yahoo.com
  • 09127369878

اعضای هیات تحریریه


مهدی اکبر نژاد استاد دانشگاه ایلام
علوم قرآن و حدیث
https://fa.wikinoor.ir/wiki/

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین بیات استاد دانشگاه علامه طباطبائی

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا حاجی بابایی استاد دانشگاه تهران
علوم قرآنی و حدیث
https://fa.wikinoor.ir/wiki/

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


علی حاجی خانی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علوم قرآن و حدیث
https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/alihajikhani

اعضای هیات تحریریه


عنایت شریفی استاد ، دانشگاه علامه طباطبائی

الهیات و معارف اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمد فاکر میبدی استاد ، دانشگاه جامعه المصطفی
https://fa.wikinoor.ir/wiki/

تفسیر و علوم قرآن

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین قدردان قراملکی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی
http://ijtihadnet.ir/tag

کلام اسلامی

اعضای هیات تحریریه


محمود قیوم زاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه https://emam.iau.ir/fa/news/45/

فقه و مبانی حقوق

اعضای هیات تحریریه


علی احمد ناصح استاد، دانشگاه قم
https://fa.wikinoor.ir/wiki/

علوم قرآن و حدیث

کارشناس نشریه


طیبه کبیری کارشناس

اخلاق اسلامی

مدیر داخلی


مهرعلی لطفی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

علوم سیاسی