1. «تبیین نظریه های تفسیری ارث زن به طور مطلق یا محدود از اموال همسر با تأکید بر تحلیل و نقد دیدگاه تفسیر الفرقان»

طاهره حسن زاده خیاط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22054/rjqk.2021.56935.2200

چکیده
  بررسی قرآن کریم و متون مرتبط با آن، همچون کتاب‌های تفسیر و منابع فقهی نشان می‌دهد که مسئله «ارث» یکی از موضوعات مهم اسلامی است. در قرآن کریم طی چندین آیه علاوه بر طرح شدن اصل مسئله ارث بسیاری از جزئیات آن نیز بیان شده است که این کاشف از توجّه شارع مقدس اسلام به ارث می‌باشد از سوی دیگر در بین مفسران و فقهای اخیر، آقای دکتر محمد ...  بیشتر