نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهره گیری از روایت در تفسیر نگاری دوره معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22054/rjqk.2021.61928.2355

زهره شریعت ناصری؛ نسرین کردنژاد