بهره گیری از روایت در تفسیر نگاری دوره معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده هدی

10.22054/rjqk.2021.61928.2355

چکیده

تحولات تفسیر نگاری دوره معاصر در بهره گیری از روایت
مطالعه تفاسیر و مقایسه آنها با یکدیگر نشان می دهد که مفسران دوره های گوناگون در حیطه منابع تفسیری عملکردی متفاوت داشته اند.سوال مقاله چگونگی این تغییر و تحول را در تفاسیر دوره معاصر و دوره های قبل از آن در حیطه بهره گیری از روایت مطمح نظر قرار داده و به نتایجی دست یافته است.این مطالعه و مقایسه که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد نشان داد که روش مفسران معاصر در بهره گیری از روایات، گاه نقطه مقابل مفسران پیشین بوده است به گونه ای که با مقایسه دوره های متقدم و متاخر با دوره معاصر برخی از روایات را یا بیان نکرده اند، یا با یادکرد روایت نقد سندی و دلالی آن را در پیش گرفته اند و یا در مواجهه سیاق(دلیل لبی و لفظی) بر رد و طرح روایت نظر داده اند گاه نیز روایت را بر سیاق مقدم داشته اند. کلید واژه:منابع تفسیر، ملاکات تفسیر، تفاسیر دوره معاصر، سیاق

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilization of narration in the interpretation of contemporary period

نویسنده [English]

  • nasrin kordnejad
hoda
چکیده [English]

Utilization of narration in the interpretation of contemporary period
The study of interpretations of different periods shows that commentators have had different functions in the field of application of interpretive sources. The question of the article is how to use narration as one of the interpretive sources in the interpretation of contemporary period and has reached some results. This descriptive-analytical study has turned the discussion into interpretations of the contemporary period. The result of this study showed that the method of contemporary commentators in using narrations has sometimes been the opposite of previous commentators, so that contemporaries have either not narrated some narrations, or in the face of narration with context (lip and verbal reason) with narration They have criticized the document and its signification and commented on the rejection and design of the narration. In a few cases, the narration has taken precedence over the context.
Keywords: sources of interpretation, interpretations of the contemporary period, context, narration

کلیدواژه‌ها [English]

  • sources of interpretation
  • interpretations of the contemporary period
  • Context
  • Narration