نویسنده = ����������������� �����������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل، مقایسه و نقد دیدگاه مفسران درباره «سنت تغییر»( ذیل آیه 11 سوره رعد)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 95-117

10.22054/rjqk.2018.36839.1794

نبی الله صدری فر؛ محمد رضا ضمیری؛ محمد مولوی


2. درنگی در مستندات قرآنی کثرت‌گرایان و نقد آن

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 163-203

10.22054/rjqk.2015.3739

محمّد مولوی؛ نبی‌الله صدری‌فر؛ سیّد ابوالقاسم موسوی