گفتمان توحیدی قرآن از همانندی «زمین» با «هفت آسمان

سید محمود طیب حسینی؛ عباس رحیملو

دوره 13، شماره 48 ، فروردین 1401، ، صفحه 96-124

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.64603.2485

چکیده
  آیه 12 سوره طلاق، زمین را همانند هفت آسمان شمرده است. مسئله اصلی این جستار، آن است که نسبت همانند دانستن زمین با هفت آسمان در انتقال پیام آیه به مخاطبان چیست؟ برای تحلیل گفتمان قرآن از همانندی زمین و هفت آسمان، نیاز است وجه شباهت را در این آیه دریافت. قرآن‌پژوهان در تبیین وجه شباهت زمین با هفت آسمان، دیدگاه‌های گوناگونی را بیان کرده‌اند؛ ...  بیشتر