قوّامیت مردان و تأثیر آن بر فعالیت اجتماعی زنان از منظر قرآن کریم

حمیدرضا حاجی بابایی؛ وحید واحدجوان؛ مریم علیزاده

دوره 13، شماره 48 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 159-186

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.64987.2490

چکیده
  فعالیت اجتماعی زنان از جمله مسائلی است که امروزه با پیشرفت بشر و گسترش روابط انسانی، اهمیت بسیاری یافته است. زیرا زنان به عنوان نیمی از جامعه می‌توانند نقش‌های مؤثری در اجتماع داشته باشند. از سوی دیگر خانواده از منظر قرآن کریم، دارای جایگاه ویژه‌ای است به گونه‌ای که برای رعایت مصالح خانوادگی و اجتماعی، دستورات خاصی را جهت تنظیم ...  بیشتر