بدعت‌های دینی از نگاه قرآن

عبّاس اشرفی؛ نرجس جمال امیدی

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1393، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.1859

چکیده
  بدعت حکمی است که به دین افزوده و یا از آن کاسته شود، بدون اینکه مستندی از کتاب یا سنّت داشته باشد. خداوند متعال دین خود را کامل و بی‌هیچ گونه کاستی به آدمیان هدیّه فرموده است و جایی برای افزودن یا کاستن در آن نگذاشته است و اعلام فرموده که دین خالص تنها از آنِ خداست و تنها همان را می‌پذیرد. با این همه، همواره کسانی بوده‌اند که آگاهانه ...  بیشتر