بررسی آموزۀ فدا شدن حضرت مسیح با رویکرد انتقادی بر اساس قرآن کریم

حسین شریفی؛ حسین بدری؛ الهه باشتنی رنجور

دوره 13، شماره 51 ، دی 1401، ، صفحه 113-140

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.67421.2597

چکیده
  نقد و بررسی و معقولیت‌سنجی آموزه‌های ادیان یکی از پرسش‌های مبتلابه بشر است و در این میان، آموزۀ فدا که به موجب آن بشریت به خاطر گناه ابوالبشر حضرت آدم باید تاوان و خسارتی بپردازد واین خسارت با رنج و مرگ مسیح پرداخته شده­است، از جمله مسائلی است که در هاضمۀ ادراکی و عقلانیت انسان مدرن با چالش‌هایی مقرون شده­است چالش‌برانگیز در ...  بیشتر