تحلیل تطبیقی بروج از منظر قرآن و دانش نجوم

سید عیسی مسترحمی

دوره 13، شماره 51 ، اسفند 1401، ، صفحه 213-240

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.68803.2645

چکیده
  بروج آسمانی به دلیل نقشی که در تعیین زمان و برخی محاسبات نجومی دارند، همواره مورد گفتگو و پژوهش منجمان بوده­است. قرآن کریم نیز در راستای هدایت­گری، در سه آیه به صراحت از بروج نام برده و سوره­ای نیز به همین نام شناخته می­شود. این کتاب آسمانی، تزیین آسمان بوسیله بروج را نشانه­ای از قدرت الهی دانسته است. اینکه مصداق خارجی بروج ...  بیشتر