اکوار و ادوار در قرآن

حمید کوه پیما؛ محسن پور محمد

دوره 8، شماره 31 ، اسفند 1396، ، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22054/rjqk.2018.31474.1679

چکیده
  یکی از نظریات مشترک و مطرح در علوم پایه و علوم انسانی، به‌ویژه علوم دینی، دیدگاه خلقتی شبه‌انسان، انسان‌نما یا انسانی دیگر غیر از نسل بشر کنونی است. در نگاه کلی، این نظریه را باید متأثر از افسانه‌های تاریخی دانست. وجود برخی ابنیة تاریخی که امکان ایجاد آن‌ها از سوی نسل بشر امروزی وجود ندارد، تصوری برای اندیشمندان ایجاد کرده تا به ...  بیشتر