نویسنده = مرتضوی، سیّد ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. انگاره ناکارآمدیِ آیات الاحکامِ غیرعبادی در بوته نقد

دوره 10، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 72-91

10.22054/rjqk.2020.40814.1885

سید عبدالرسول حسینی زاده؛ رحیم حاصلی؛ فاطمه فیرورقی


2. اعتبارسنجی نظریة نسخ معکوس با تکیه بر آرای محمود محمد طه

دوره 10، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 55-72

10.22054/rjqk.2020.10553

سید ابراهیم مرتضوی؛ کیوان احسانی


3. پیوند اسماء الهی با مضامین آیات در سورۀ آل‌عمران

دوره 6، شماره 23، زمستان 1394، صفحه 85-112

10.22054/rjqk.2015.5407

ابراهیم ابراهیمی؛ سیّد ابراهیم مرتضوی