نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی «مراء» از منظر قرآن و روایات

دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 57-82

10.22054/rjqk.2016.5723

محبوبه غلامی؛ معصومه غلامی؛ محمّد‌ابراهیم روشن‌ضمیر