بررسی فضای نزول سورة عادیات (با تأکید بر مکّی یا مدنی بودن سوره)

قاسم فائز؛ عماد صادقی؛ ابوذر خیراندیش

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1393، ، صفحه 91-114

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.1857

چکیده
  یکی از سُوَر اختلافی از نظر مکّی و مدنی بودن، سورة عادیات است که اگر مکان نزول سوره تعیین گردد، در تفسیر و شناخت بهتر آن نقش بسزایی دارد. برخی از مفسّران به دلیل سوگندهای ابتدایی در باب اسبان جنگی، آن را مربوط به جهاد دانسته‌اند که در مدینه واجب شده است. همچنین روایاتی که نزول سوره را بعد از غزوة ذات‌السّلاسل بیان کرده، آن را مدنی دانسته‌اند. ...  بیشتر