نویسنده = خوانین زاده، محمد حسین
تعداد مقالات: 4
1. «صراط مستقیم» در تفاسیر قرآن و آثار ابن‌عربی

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 27-46

سعید قاسمی پرشکوه؛ محمد حسین خوانین زاده


2. بررسی و نقد کتاب تاریخ سیاسی اسلام رسول جعفریان

دوره 2، شماره 4، بهار 1390، صفحه 95-134

حسام الدین خلعتبری؛ محمد ادیبی مهر؛ محمد حسین خوانین زاده؛ مهر علی لطفی


3. دلایل کوچ یهودیان به جزیرة العرب

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 25-38

محمد حسین خوانین زاده


4. تاجگذاری؛ نماد عظمت و قدرت دیکتاتور

دوره 1، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 85-102

محمد حسین خوانین زاده