نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

واقعیت آن است که در زندگی ما مطالب عبرت آمیز زیاد ولی عبرت آموزی کم است. حقیقت عبرت، رفتن در گذشته و عبور کردن از آن و بر گرفتن چراغی از آن برای حال و آینده است. ملت بزرگ ایران در گذر ایام، وقایع تلخ و شیرین فراوانی را پشت سر گذاشته است که همگی آن ها قابلیت عبرت و پند آموزی دارند. آخرین بازمانده سلسله شاهنشاهی ایران در اوایل دهه پایانی سلطنت خویش به فکر تاجگذاری افتاد این جشن دیرهنگام بدون آنکه توجیه مناسبی داشته باشد باعث تحمیل هزینه های گزاف و ضرر و زیان فراوانی بر ملت نجیب و محروم ایران شد. این مقاله درصدد تبیین و توضیح بخشی از هزینه های آن جشن خسارت بار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Coronation: A dramatic Symbol of Glory and the Power of Dictator

نویسنده [English]

  • mohammad hoseyn khavanin zadeh

چکیده [English]

The reality is that our lives are full of good lessons; however, we don't take them as an example for our lives. The truth can be discovered by going over the past events, reflecting upon them, and exploiting such experiences for our present and future times. The great nation of Iran has experienced a lot of sweet and bitter events over time that they have all been great lessons and experiences. The last remnant of the Imperial dynasty of Iran decided to celebrate his coronation in the early part of the last decade of his reign. This late celebration, without any proper justification, incurred great costs and sustained huge losses on the noble nation of Iran. This paper is an attempt to explain part of the heavy losses incurred by that celebration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • King
  • coronation
  • Constitution
  • Imam Khomeini (RA)