نویسنده = خوانین‌زاده، محمّدحسین
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه و آثار باور به خدا در سبک زندگی خانوادگی از منظر قرآن و روایات

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 7-32

10.22054/rjqk.2016.7083

عنایت‌الله شریفی؛ محمّدحسین خوانین‌زاده؛ محمّد فاضل نیا


2. بررسی نظریّة برهان‌پذیری وجود خدا در قرآن

دوره 5، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 53-69

محمّدحسین خوانین‌زاده؛ محمود رسولی؛ نعمت‌ا... صادقی