نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران

2 کارشناسی ارشد مدرّسی معارف اسلامی‌دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث اعتقادی، مسئلة باور و شناخت خداست که از عمیق‌ترین نیازهای انسان و همانند چراغ روشنگری است که مسیر زندگی را برای انسان‌ها مشخّص می‌کند و به آن معنا و مفهوم می‌بخشد و زندگی پاک و واقعی را از زندگی معمولی و طبیعی جدا می‌سازد. سبک زندگی یکی از پردامنه‌ترین بحث‌هایی است که همة ابعاد زندگی انسان را در بر می‌گیرد، ولی خانواده به عنوان بستر فرهنگ‌های گوناگون و زمینه‌ساز سعادت و شقاوت افراد و جامعه، و بنیادی‌ترین و اوّلین نهاد اجتماع، شاخص‌ترین بُعد زندگی انسان می‌باشد. بنابراین، بحث از سبک زندگی در عرصة زندگی خانوادگی، از مباحث بسیار ضروری است. خدا‌باوری به عنوان اوّلین باور دینی، مسیر زندگی را برای خانواده‌ها روشن می‌کند و آثار زیادی در سبک زندگی خانواده‌ها دارد: تقویت ایمان، سلامت جسم و روان، آرامش روحی، وحدت و همبستگی، خوش‌بینی و معنایابی زندگی، تقویت روحیّة رضا و تسلیم، تقوا، آسان شدن مشکلات و ایجاد روحیّة صبر و بردباری از جمله آثار این مبنا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status and Effects of Belief in God in Family Lifestyle from the Perspective of the Quran and Traditions

نویسندگان [English]

  • Enayat Allah Sharifi 1
  • Mohammad Hosein Khavaninzadeh 1
  • Mohammad Fazel Nia 2

چکیده [English]

One of the most important issues is belief and recognition of God which is considered as one of the most urgent needs of human beings and acts such as an intellectual light that shows the direction for human life and gives meaning to it. It also can help human beings distinguish between clean and real life from ordinary and natural. Lifestyle is one debated issues in all aspects of human life in the context of different cultures and backgrounds. Also, the family is of vital importance as a place for happiness and misery of individuals and society as well as the foundational dimension of human life. So discussion of lifestyle is very necessary in the family life debate. Theism as the first religious belief clarifies the way of life for families and has many effects in the lifestyle of family such as strengthening the faith, physical and mental health, mental peace, unity, optimism and finding meaning in life, boosting morale and giving satisfaction, virtue, easing problems and creating a spirit of tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theology
  • lifestyle
  • Family
قرآن کریم.
ابن‌حیّون مغربی، نعمان‌بن محمّد. (1385ق.). دعائم الاسلام. تحقیق آصف فیضی. قم: مؤسّسة آل البیت(ع).
احسان‌بخش، صادق. (1372). نقش دین در خانواده. رشت: جاوید.
انصاریان، حسین. (1389). نظام خانواده دراسلام. چ2. قم: أُمّ أبیها.
آمدی، عبدالواحدبن محمّد. (1410ق.). غُرَرُ الحکم ودُرَرُ الکلم. تحقیق سیّد مهدی رجائی. قم: دارالکتاب الإسلامی.
آیت‌اللّهی، زهرا و دیگران. (1393). دانش خانواده و جمعیّت. چ 15. قم: دفتر نشر معارف.
جوادی‌آملی، عبدالله. (1386). مراحل اخلاق در قرآن. قم: اسراء.
راغب اصفهانی، حسین‌بن محمّد. (1412ق.). المفردات فی غریب القرآن. بیروت ـ دمشق: دارالعلم ـ الدّار الشّامیّه.
رجبی‌نیا، داود. (1391). اسلام و زیبایی‌های زندگی: رویکردی تحلیلی و تربیتی بر سبک زندگی. چ1. قم: مؤسّسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره).
سالاری‌فر، محمّد‌رضا. (1391). خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی. چ8. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
شریف‌الرّضی، محمّدبن حسین. (1414ق.). نهج البلاغه. چاپ صبحی صالح. قم: هجرت.
طباطبائی، سیّد محمّدحسین. (1417ق.). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: جامعة مدرّسین.
طبرسی، حسن‌بن فضل. (1412ق.). مکارم الاخلاق. قم: الشّریف الرّضی.
طبرسی، علیّ‌بن حسن. (1385ق.). مشکاة الانوار فی غرر الأخبار. نجف: المکتبة الحیدریّة.
طوسی، محمّدبن الحسن. (1414ق.). امالی. قم: دارالثّقافة.
قرشی، علی‌اکبر. (1371). قاموس قرآن. تهران: دارالکتب الإسلامیّة.
کلینی، محمّدبن یعقوب. (1407ق.). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیّة.
لیثی واسطی، علیّ‌بن محمّد. (1376). عیون الحکم والمواعظ(للیثی). تصحیح حسن حسنی بیرجندی. قم: دارالحدیث.
مجلسی، محمّدباقر. (1403ق.). بحار الأنوار الجامعة لِدُرَر أخبار الأئمّة الإطهار. بیروت: دار احیاء التّراث العربی.
مرعشی، سیّد علی. (1383). «دین، سلامتی عمومی و طول عمر». نقد و نظر. ش34ـ36.
مهدوی کنی، محمّدسعید. (1387).دین و سبک زندگی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
مطهّری، مرتضی. (1391). الف. انسان و ایمان. چ44. تهران: صدرا.
ــــــــــــــــــــ . (1391). ب. بیست گفتار. چ 38. تهران: صدرا.
ــــــــــــــــــــ . (1390). حکمت‌ها و اندرزها. ج1. چ32. تهران: صدرا.
ــــــــــــــــــــ . (1391). ج. حکمت‌ها و اندرزها. ج2. چ10. تهران: صدرا.
ــــــــــــــــــــ . (1391). د. مسئلة شناخت. چ29. تهران: صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الإسلامیّة.
نوری، حسین‌بن محمّدتقی. (1408ق.). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: مؤسّسة آل البیت(ع).
هلر، اگنس. (1378). زنان، جامعة مدنی و دولت. ترجمة سحر سجادی. تهران: توسعه.
الهی قمشه‌ای، محمّدمهدی. (1392). ترجمة صحیفة سجّادیّه. قم: وانک.
فیض کاشانی، ملاّ محسن. (1415ق.). تفسیرالصّافی. تهران: انتشارات صدر.
Simmel, George. (1908). Soziologie. Munchen und Leipzig. Duncker und Hamblot.
Adler, Alfred. (1956). The Individual Psychology of Alfred Adler. New York: Books Inc.
Levin, J. S. et al. (2002). God Faith and Health. New York: John Wiley & Sons, INC.