آثار تربیتی «رزق حلال» با تأکید بر آیات و روایات

روشن دهقانی؛ اصغر هادوی

دوره 7، شماره 24 ، خرداد 1395، ، صفحه 83-103

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.5724

چکیده
  رزق یکی از مهم‌ترین نیازها و دغدغه‌های بشر از ابتدای خلقت بوده است که شامل هر نوع بهره‌ای از جانب پروردگار به موجودات می‌باشد. نحوة کسب رزق، آثار تربیتی بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد بر جای می‌گذارد. در آموزه‌های دینی، «رزق» با فراوانی قابل توجّهی ذکر شده است که نشان‌دهندة اهمیّت این موضوع می‌باشد. در این پژوهش، ...  بیشتر