واکاوی عوامل معنوی بارش باران از نگاه قرآن

علی حاجی‌خانی؛ سعید جلیلیان

دوره 7، شماره 25 ، شهریور 1395، ، صفحه 33-54

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.7084

چکیده
  از منظر قرآن، آنچه بشر انجام می‌دهد (سیّئات و حسنات)، بر حوادث طبیعی و سرنوشت دنیایی او تأثیر دارد. یکی از این عوامل طبیعی، بارش باران است. از دیدگاه علوم تجربی، برای بارش باران باید شرایط آب و هوایی مهیّا باشد تا باران ببارد، امّا قرآن عوامل معنوی را نیز در به وجود آمدن باران سهیم می‌داند و این عوامل را به نوعی محرّک عوامل طبیعی محسوب ...  بیشتر