راهکارهای تربیت اجتماعی و عاطفی نوجوانان در قرآن و احادیث

سیّد مسعود عمرانی؛ حسین افسر دیر؛ مرجان سادات عمرانی

دوره 6، شماره 23 ، دی 1394، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.5402

چکیده
  نوجوانان احساسات پُرتلاطم و متغیّر دارند. لذا برای اینکه بتوان از آنها افرادی متعهّد به انجام وظایف خود و رعایت حقوق دیگران پرورش داد، باید در کنار روش‌های تربیت اجتماعی، از راهکارهای تربیت عاطفی نیز استفاده نمود تا آموزش‌ها عمیق‌تر و اثرپذیرتر گردد. در قرآن و احادیث، دو شیوة کلّی تربیت اجتماعی و عاطفی تربیتی مشاهده می‌شود: الف)‌ ...  بیشتر