نویسنده = عابدینی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه نظام آموزشی و مراکز علمی آل‌بویه و سلجوقیان

دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 163-197

ابوالفضل عابدینی؛ مهدی قهرمانی


2. از حکومت الهی پیامبر ص تا سلطنت موروثی معاویه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 49-68

ابوالفضل عابدینی