نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توسعه اقتصادی از منظر قرآن کریم

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 103-126

علی غضنفری؛ باب اله محمدی نبی کندی