نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانششجوی دانشگاه قم

چکیده

مقاله حاضر به بحث پیرامون توسعه اقتصادی در قرآن کریم می‌پردازد. در این مقاله ابتدا به تعاریف لغوی توسعه و مفهوم توسعه اقتصادی، از نگاه دانشمندان، اسلام و قرآن پرداخته شده است و سپس راه کارهایی را که قرآن در زمینه توسعه اقتصادی ارائه داده است و به دو دسته معنوی و مادی (مانند تأثیر تقوی در توسعه اقتصادی، انفاق، نفی ربا به عنوان عامل منفی در توسعه اقتصادی و . . .) تقسیم می‌شود، مورد شرح و بررسی قرار می‌گیرد. آنچه پس از بررسی و تحقیق در این مقاله به دست می‌آید، این است که توسعه اقتصادی بستگی به افراد جامعه دارد که بتوانند با توجه به تفاسیر ارائه شده از قرآن و داشتن ایمان و اعتقاد به خدا و کتاب وحی آنها را در زندگی و جامعه خود به کار گیرند تا در تمام مراحل زندگی به موفقیت دست پیدا کنند و این رشد و توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که جوامع اسلامی متکی به خود باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Development from the Perspective of the Holy Qur'an

نویسندگان [English]

  • ali ghazanfari 1
  • babollah mohammadi nabi kandi 2

چکیده [English]

The present paper focuses on economic development as discussed in the holy Qur'an. It first examines the definitions of the terms 'development' and 'economic development' from the viewpoint of scholars, Islam and the Qur'an. The suggestions of the holy Qur'an for economic development are then classified into two types of spiritual and material (such as the impact of piety upon economic development, expenditures for charity, negation of usury as a negative factor in economic development, …) and explained. The results of the analysis revealed that economic development depends on the individuals in a society who should have faith in God and the Book of Revelation and rely on commentators' exegetic interpretations of the Quranic verses and implement Quranic suggestions to attain success; such development takes place when Islamic societies become self-sufficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Qur'an
  • Economics
  • Development
  • Islam
  • Economic Development