ادله امکان معاد از دیدگاه علامه طباطبائی

مرتضی متقی نژاد

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1391، ، صفحه 99-120

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5592

چکیده
  مسئله معاد از جنبه‌های گوناگون مانند امکان، ضرورت وکیفیت آن، مورد پژوهش و بررسی قرار می‌گیرد وبه روش‌های مختلف (عقلی، روایی و قرآنی) اثبات می‌شود. علامه طباطبائی در آثار گسترده خود از زاویه‌های مختلف و به روش‌های گوناگون، مسئله معاد را مورد پژوهش قرار داده است. او در تفسیر گران‌سنگ خود به مناسبت‌های مختلف به این بحث پرداخته وبا ...  بیشتر