عصمت پیامبران در قرآن و عهدین

عباس اشرفی؛ ام البنین رضایی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1392، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5613

چکیده
  در این مقاله عصمت انبیاء در قرآن و عهدین در ماهیت عصمت و مفهوم آن، عصمت انبیاء و اشتراک-ها و افتراق‌ها (یعنی مقایسة این دو کتاب مقدّس) به روش تطبیقی بررسی شده است. هر چند قرآن و عهدین عصمت انبیا را در دریافت و ابلاغ وحی می‌پذیرند، امّا در قرآن با مسألة ترک اَولَی پیامبران مواجه می‌شویم که در یهودیّت و مسیحیّت وجود ندارد، بلکه یهود و ...  بیشتر