نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله عصمت انبیاء در قرآن و عهدین در ماهیت عصمت و مفهوم آن، عصمت انبیاء و اشتراک-ها و افتراق‌ها (یعنی مقایسة این دو کتاب مقدّس) به روش تطبیقی بررسی شده است. هر چند قرآن و عهدین عصمت انبیا را در دریافت و ابلاغ وحی می‌پذیرند، امّا در قرآن با مسألة ترک اَولَی پیامبران مواجه می‌شویم که در یهودیّت و مسیحیّت وجود ندارد، بلکه یهود و مسیحیّت آن بزرگواران را چون مردم عادی می‌پندارند که مرتکب گناهانی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Infallibility of Prophets in the Qur’an and Testaments

نویسندگان [English]

  • abbas ashrafi 1
  • omolbanin rezai 2

چکیده [English]

This article is a comparative study of the infallibility of prophets as well as its nature and meaning in the Holy Qur’an and Testaments. While both acknowledge the infallibility of prophets in reception and dissemination of the divine message, the Holy Qur’an gives some instances of tark al-awlā (literally abandoning that which was better) committed by the prophets, and Testaments consider them to be prone to sins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infallibility of prophets
  • The Holy Qur’an
  • tark al-awlā
  • the Old Testament
  • the New Testament