واژگان مشترک قرآن کریم و برترین چکامه‌های عربی پیش از اسلام

حسن دادخواه

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1392، ، صفحه 117-137

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.5615

چکیده
  قرآن کریم در محیطی پا به عرصة هدایت مردم نهاد که زبان عربی در اوج فصاحت و بلاغت قرار داشت و طبیعی است که زبان قرآن برای برقراری ارتباط با آنان از واژگان و تعبیرهای متعارف آن جامعه استفاده کند. از سوی دیگر، سروده‌های موسوم به چکامه‌های هفت یا ده‌گانة شاعران عرب پیش از اسلام که گنجینه شعر، ادب و فرهنگ مردمان آن روزگار به شمار می‌آید، ...  بیشتر