واژگان مشترک قرآن کریم و برترین چکامه‌های عربی پیش از اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز

چکیده

قرآن کریم در محیطی پا به عرصة هدایت مردم نهاد که زبان عربی در اوج فصاحت و بلاغت قرار داشت و طبیعی است که زبان قرآن برای برقراری ارتباط با آنان از واژگان و تعبیرهای متعارف آن جامعه استفاده کند. از سوی دیگر، سروده‌های موسوم به چکامه‌های هفت یا ده‌گانة شاعران عرب پیش از اسلام که گنجینه شعر، ادب و فرهنگ مردمان آن روزگار به شمار می‌آید، به تنهایی نشان از غنی بودن زبان عربی پیش از نزول قرآن دارد. این مقاله در پی آن است تا با بررسی ارتباط زبانی میان آن چکامه‌ها و قرآن کریم، واژگان مشترکات میان آن دو و ظرفیّت معنایی آن واژگان را مورد بررسی قرار دهد. از این رو با آوردن ابیات چندی از چکامه‌های برتر عرب و برخی آیات قرآن کریم، واژگان مشترک با بیان معنای آنها معلوم شده است. وجود تعداد قابل توجّه از واژگان چکامه‌های عربی پیش از اسلام در قرآن کریم و شباهت معنایی میان آن واژگان، نشانگر چند واقعیّت است؛ از جمله فصیح و قابل فهم بودن واژگان چکامه‌ها برای مردم آن روزگار، کم بودن فاصلة زمانی میان زمان سروده شدن چکامه‌ها با زمان نزول قرآن کریم و درستی انتساب آن چکامه‌ها به پیش از اسلام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common Words between the Holy Qur’an and Pre-Islamic Arab Poetry

نویسنده [English]

  • hasan dadkhah
چکیده [English]

The Holy Qur’an was revealed in a society whose language was greatly eloquent; thus, it naturally used familiar words and expressions to communicate with them. Moreover, pre-Islamic Arab poems – the treasure trove of Arab poetry, literature, and culture – mirrored the richness of the language in which they were composed. The present paper seeks to investigate the semantic relationships between the pre-Islamic Arab poems and the Holy Qur’an in order to locate their semantic overlaps. The great number of the words shared between the two confirms the eloquence of the common words, small temporal distance between the composition of poems and revelation of the Holy Qur’an, and the pre-Islamic nature of poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Qur’an
  • top pre-Islamic Arab poems
  • common words